logo MED

Zwroty i reklamacje salony

ZWROT TOWARU

  • Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, klientowi Sklepu stacjonarnego przysługuje zwrot Towaru w terminie 30 dni od dnia jego zakupu.
  • Klient może dokonać zwrotu Towarów pełnowartościowych, nie noszących śladów użytkowania, posiadających nienaruszone metki, nabytych w Sklepach. Zwracane Towary zostaną wymienione na Kartę Podarunkową MEDICINE EVERYDAY THERAPY o wartości nominalnej stanowiącej równowartość ceny uiszczonej przez Klienta za zwracany Towar lub zostaną one wymienione na uzupełnienie wartości nominalnej aktywnej Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY, posiadanej przez Posiadacza zwracającego dany Towar, o kwotę stanowiącą równowartość ceny uiszczonej przez Posiadacza za zwracany Towar, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 1 000 zł. W przypadku, gdy rozliczenie za zwracane Towary doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej Karty, tj. 1 000 zł, rozliczenie następuje przez otrzymanie przez Posiadacza nowej/dodatkowej Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY o wartości nominalnej odpowiadającej cenie uiszczonej przez Posiadacza za zwracany Towar.
  • Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Posiadacza paragonu fiskalnego, potwierdzającego nabycie Towaru w Sklepie.
  •   Pełnowartościowe Towary nabyte w zamian za bony, talony lub innego rodzaju znaki legitymacyjne wydane przez Wystawcę lub podmioty trzecie nie mogą zostać zwrócone.
  •  Zwrotom nie podlegają kolczyki, bielizna, maski antysmogowe i filtry do masek.

WYMIANA TOWARU

  • Klient, w ciągu 30 dni od zakupu może dokonać wymiany towaru pełnowartościowego, nie noszącego śladów użytkowania z kompletem metek, na inny rozmiar bądź kolor, jeśli takowy jest dostępny.
  •  Wymianom nie podlegają kolczyki, bielizna, maski antysmogowe i filtry do masek.

REKLAMACJE

  •  Reklamacje regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).