logo MED

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU WEARMEDICINE.CZ

 

I. OBECNÉ INFORMACEOBECNÉ INFORMACE

 1. Internetový obchod www.wearmedicine.cz (dále společně jen "Obchod") provozuje společnost BRANDBQ Sp. z o.o. se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18 (Polsko), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Krakově, XI. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000372924, IČ 121360377, DIČ 6793049718, se základním kapitálem 326 650,00 PLN, která je zároveň správcem osobních údajů Zákazníků Obchodu. V následujících ustanoveních obchodních podmínek používáme pro zjednodušení komunikace termín: "BRANDBQ", "my" nebo používáme jiná zájmena označující první osobu množného čísla.  
 2. V těchto obchodních podmínkách (dále jen "Podmínky") jsme popsali pravidla pro nákup zboží prezentovaného v obchodě (dále jen "Zboží"), registraci vašeho účtu a další služby popsané v Podmínkách.
 3. Podmínky si můžete prohlédnout v zápatí stránky Obchodu nebo si stáhnout jejich aktuální verzi ve formátu PDF a uložit ji na Vámi zvolené médium.
 4. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní Obchodu je informativního charakteru a společnost BRANDBQ není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Informace o Zboží, které si můžete zakoupit v Obchodě, jsou výzvou k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména ustanovení § 1733 a 1780 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 5. Zboží v Obchodě je podrobně popsáno. Webové stránky obsahují zejména informace o vlastnostech Zboží, jeho ceně a materiálu, z něhož je vyrobeno.
 6. Všechny ochranné známky a názvy značek, obrázky, návrhy, rozvržení Obchodu, popisy produktů a další prvky Obchodu podléhají autorským právům a bez svolení společnosti BRANBQ je nelze kopírovat nebo jakkoli používat pro vlastní účely.
 7. V Obchodě můžete nakupovat pouze jako spotřebitel, tj. jako fyzická osoba, která provádí nákupy mimo provozovanou obchodní činnost. Neprodáváme zboží právnickým osobám a podnikatelům.

 

II PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU A UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY NA ZBOŽÍ

1. Seznamte se s Podmínkami a před zadáním objednávky nebo vytvořením účtu v Obchodě akceptujte jejich obsah. Bez souhlasu s Podmínkami nebudete moci nakupovat Zboží ani využívat další služby prostřednictvím Obchodu.

2. Informace, které nám poskytnete při zadávání objednávky, by měly být pravdivé, aktuální a přesné. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jsou vámi uvedené údaje natolik nepřesné, že znemožňují vyřízení vaší objednávky, zejména znemožňují řádné doručení, můžeme její vyřízení odmítnout. Před odmítnutím objednávky se Vás pokusíme kontaktovat a zjistit podrobnosti v takovém rozsahu, aby bylo možné objednávku vyřídit.           

3. Snažíme se zajistit, aby Vaše využívání služeb Obchodu bylo efektivní a bezpečné. Postupujeme
v souladu s platnými bezpečnostními normami v této oblasti.

4. Nesmíte podnikat žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost Obchodu, bezpečnost Vašich dat a dat ostatních zákazníků nebo bezpečnost Vašich nákupů.

5. Při využívání služeb Obchodu jste povinni dodržovat následující pravidla:

a) nesmíte žádným způsobem zasahovat do systémového prostředí Obchodu, a to zejména zaváděním škodlivého softwaru (malwaru) nebo jakýmkoli jiným jednáním, jehož cílem je nepřiměřené zasahování do provozu Obchodu;

b) jste povinni využívat služeb Obchodu v souladu s jeho účelem popsaným ve smluvních podmínkách – používání funkcí Obchodu jiným způsobem, než je uvedeno ve smluvních podmínkách, je zakázáno;

c) nesmíte využívat služeb Obchodu způsobem, který by mohl narušit jeho provoz nebo způsobit nepříjemnosti ostatním uživatelům nebo zaměstnancům Obchodu, mimo jiné včetně zasílání reklam nebo jiných informací podobného charakteru na adresy dostupné na stránkách Obchodu,

d) nejste oprávněni používat obsah, popisy, obrázky nebo jiné grafické prvky Obchodu pro vlastní potřebu nebo pro potřebu jiných osob. Vezměte prosím na vědomí, že všechny tyto prvky Obchodu jsou chráněny autorskými právy BRANDBQ a nesmí být použity bez jejího souhlasu.

 

III UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI ZBOŽÍ

1. V Obchodě můžete nakupovat Zboží a využívat služby poskytované společností BRANDBQ na základě zásad popsaných v těchto Podmínkách a v obecně závazných předpisech.

2. Objednávky v Obchodě můžete podávat 24 hodin denně, ale objednávky podané ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a svátky) budou vyřízeny do dvou pracovních dnů od podání objednávky.

3. Obchod umožňuje objednávat Zboží následujícím způsobem:

1) po přihlášení ke svému účtu v Obchodě – doporučujeme tento způsob, protože výrazně zkracuje proces zadávání dalších objednávek (nemusíte pokaždé zadávat své údaje). Pro zadání objednávky však nepotřebujete účet v Obchodě – můžete nakupovat bez registrace podle příslušných pokynů na stránkách Obchodu,

2) e-mailem, zasláním objednávky s uvedením vybraného zboží na e-mailovou adresu: [email protected] .

4. Budete požádáni o poskytnutí údajů nezbytných pro zpracování Vámi zadaných objednávek.
V nákupním formuláři označíme všechny potřebné údaje podle požadavků. Bez poskytnutí požadovaných údajů nebudeme moci Vaši objednávku zpracovat a vystavit fakturu.

5. Pro zadání objednávky je třeba provést následující kroky:

a) po výběru Zboží jej vložte do "Košíku" výběrem příslušné velikosti, množství Zboží, jeho barvy a poté přejděte do "Košíku" a postupujte podle dalších pokynů na stránce Obchodu,

b) máte možnost měnit obsah svého "Košíku" vymazáním Zboží nebo přidáním nového Zboží, stejně jako měnit zadané údaje, dokud nekliknete na tlačítko " Objednat s povinností platby ",

c) kliknutím na tlačítko " Objednat s povinností platby " jste nám učinili nabídku ke koupi Vámi vybraného Zboží v souladu s podmínkami popsanými v těchto Podmínkách.

6. Jakmile podáte nabídku, obdržíte e-mail obsahující základní informace o Vaší objednávce, včetně: množství objednaného Zboží, jeho ceny a nákladů na dodání, zvoleného typu dodání a platby, předpokládané doby dodání, Vašich údajů a údajů o Obchodu. Tento e-mail bude rovněž obsahovat informace o způsobu podání reklamace a pravidla pro odstoupení od kupní smlouvy. Upozorňujeme, že tato zpráva je pouze potvrzením, že Obchod obdržel vaši objednávku.

7. Po obdržení Vaší objednávky Vás budeme informovat, že jsme ji předali do skladu k ověření, a po ověření Vaší objednávky Vám zašleme další e-mail, ve kterém potvrdíme vyřízení Vaší objednávky ("Potvrzení o vyřízení a odeslání objednávky") nebo odmítneme Vaši nabídku na nákup Zboží
z Obchodu a uvedeme důvody odmítnutí.

8. E-mail uvedený v bodě 7 výše znamená, že kupní smlouva na Vámi vybrané Zboží byla uzavřena
v souladu s podmínkami popsanými v těchto Podmínkách.

9. Vezměte prosím na vědomí, že před obdržením zprávy uvedené v části 7 můžete svou objednávku kdykoli zrušit – stačí kontaktovat zákaznický servis. Pokud se rozhodnete zrušit zadanou objednávku, v každém případě Vám zašleme e-mail s potvrzením o zrušení objednávky.

10. Pokud jste se rozhodli pro on-line úhradu, Vaše objednávka bude zrušena v případě, že:

a) Vaše kontaktní údaje jsou natolik nepřesné, že znemožňují doručení nebo kontakt s Vámi za účelem potvrzení Vašich údajů,

b) Vaše platba za objednávku není provedena do dvou kalendářních dnů.

11. V případě podaných objednávek vystavujeme na zakoupené Zboží elektronickou fakturu – daňový doklad. Tuto fakturu obdržíte na e-mail uvedený při zadávání objednávky. Souhlasem s těmito Podmínkami podáváte žádost o vystavení faktury – daňového dokladu namísto účtenky a souhlasíte se zasíláním elektronické faktury – daňového dokladu na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

IV DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží zakoupené v Obchodě bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce v rámci České republiky přepravní společností DPD Česká republika. Poplatky za doručení Zboží jsou uvedeny během procesu objednávání.
 2. Předpokládaná doba dodání je 1 (jeden) pracovní den ode dne následujícího po odeslání Zboží. Doručení Vaší objednávky se může zpozdit v obdobích, kdy je Obchod zaneprázdněn, například o prázdninách, ale snažíme se zajistit, aby se k Vám Váš nákup dostal nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání Potvrzení o dokončení a odeslání objednávky. Pokud se rozhodnete platit předem (online), můžeme zpracování Vaší objednávky pozdržet až do doby zúčtování úhrady ceny Zboží. Maximální doba realizace nesmí překročit 20 dní.

 

Podrobné informace o formách a nákladech na dodání Zboží naleznete zde: https://wearmedicine.cz/a/doruceni-zbozi

 

V CENY A ZPŮSOBY PLATBY

1. Ceny Zboží v Obchodě jsou uvedeny v českých korunách. Uvedené ceny obsahují veškeré daně a poplatky, tedy zejména DPH, nezahrnují však náklady související s dodáním Zboží a případně též se zvoleným způsobem placení ceny.

2. Objednávku můžete uhradit výběrem jedné z platebních metod dostupných v Obchodě. Platební metody dostupné v obchodě jsou uvedeny na podstránce Platební metody: https://wearmedicine.cz/a/zpusoby-platby a v procesu nákupu v kroku s výběrem způsobu platby, včetně nákladů spojených s jednotlivými způsoby platby.

3. V případě úhrady online je platba prováděna před uzavřením kupní smlouvy jde tedy o zálohu na cenu Zboží a na náklady na jeho dodání, která se po uzavření kupní smlouvy zcela započítá na cenu Zboží a náklady na dodání v souladu s provedenou objednávkou. Nebude-li následně kupní smlouva na základě zaplacené objednávky uzavřena z důvodu zrušení objednávky, bude záloha vrácena na bankovní účet, z něhož byla odeslána, a to do 3 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky

4. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme měnit ceny Zboží v Obchodě, měnit náš sortiment, zavádět propagační akce nebo jiné slevy produktů, ale tyto změny se nedotknou již uzavřených kupních smluv ani práv Zákazníků, kteří využijí konkrétní propagační akce.

 

VI. REKLAMACE ZBOŽÍ

1. V obchodě se prodává pouze nové a originální zboží. Společnost BRANDBQ odpovídá za jakýkoli nesoulad Zboží se smlouvou, který existoval v době dodání Zboží a který se projevil do dvou let od tohoto okamžiku, v souladu s předpisy platnými v tomto rozsahu.

a) Zejména společnost BRANDBQ odpovídá za to, že v době, kdy bylo Zboží převzato:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

- je vhodné k účelu, pro který ji požadujete a s nímž jsme souhlasili, a

- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

b) Dále společnost BRANDBQ odpovídá též za to, že vedle ujednaných vlastností

- je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

- Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná naší společností nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením však nejsme vázáni, pokud prokážeme, že jsme si ho nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv

- je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a

- Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme Vám poskytli před uzavřením smlouvy,

avšak s výjimkou případu, kdy jsme Vás před uzavřením smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost Zboží liší a z Vaší strany s tím byl při uzavírání smlouvy výslovně vyjádřen souhlas.

c) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží byla vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže Zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkl oprávněně.

d) Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud byla vada způsobena Vámi. Rovněž vezměte prosím na vědomí, že Vadou Zboží není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2. Pokud se domníváte, že Vámi zakoupené Zboží není v souladu se smlouvou, můžete podat reklamaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a těchto Podmínek.

3. Reklamaci můžete podat následujícími způsoby:

a) zasláním reklamovaného Zboží zpět s písemným popisem závady – můžete použít námi poskytnutý reklamační formulář stažený z webových stránek Obchodu - na adresu:
DPD CZ s.r.o. Wearmedicine.cz
Orlovská 162/803,
713 00 Ostrava-Heřmanice

s poznámkou "MEDICINE.CZ - REKLAMACE"

b) V případě, že požadujete odstranění vady Zboží, jsme povinni od Vás Zboží převzít na vlastní náklady.

c) Společnost BRANDBQ je povinna o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů a reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů.  V případě marného uplynutí této lhůty můžete od kupní smlouvy odstoupit.

4. Při podání reklamace máte právo zejména na:

a) požadavek na odstranění vady výměnou (dodáním nové věci bez vad) nebo opravou, 

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Na základě Vašeho požadavku jsme povinni odstranit vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který bylo Zboží koupeno.

Pokud je oprava i výměna nemožná, nebo by pro nás byla nepřiměřeně nákladná, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, můžeme odmítnout odstranit vadu Zboží. V takovém případě jste oprávněni k odstoupení od smlouvy nebo ke slevě z ceny Zboží za podmínek uvedených níže v odstavci b).

V případě, že požadujete odstranění vady Zboží, jsme povinni od Vás Zboží převzít na vlastní náklady.

b) slevu z kupní ceny (s uvedením, do jaké výše) nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • jsme vadu Zboží odmítli odstranit nebo jsme ji neodstranili v souladu s ustanovením § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku (tedy v přiměřené době a tak abychom Vám nezpůsobili značné potíže, případně jsme nepřevzali Zboží k odstranění vady na své náklady);
 • vada Zboží se projeví opakovaně;
 • vada Zboží je podstatným porušením smlouvy, nebo;
 •  je z našich prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás;

přičemž ale nemůžete odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které jste od nás obdržel.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Zboží nebo co nám prokážete, že jste věc odeslal.

5. Pokud reklamaci neuznáme, zašleme zboží zpět se stanoviskem, zda je reklamace neoprávněná.

6. Při přebírání zásilky se ujistěte, že není poškozená. Pokud zjistíte poškození Zboží, požádejte dopravce nebo osobu, která Vám Zboží předává v místě převzetí, o sepsání protokolu o poškození zásilky.

7. Pokud Vám vzniklo právo z vadného plnění, máte právo též na účelně vynaložené náklady, které Vám při uplatněním takového práva vznikly; neuplatníte-li však právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8. Mimosoudní řešení sporů:

a) Pokud zakoupíte Zboží jako spotřebitel, máte právo využít mimosoudního řešení sporů a nápravy formou interaktivní platformy ODR (Online Dispute Resolution) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013. o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/ES, dále jen "nařízení o ODR".

b) Platforma ODR je interaktivní nástroj, který je k dispozici spotřebitelům v Evropské unii a jehož prostřednictvím mohou podat stížnost. Níže je uveden odkaz na platformu ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

Podle článku 1 nařízení o online řešení sporů je cílem platformy online řešení sporů poskytnout spotřebitelům nástroj pro usnadnění nezávislého, nestranného, transparentního, účinného, rychlého a spravedlivého mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky online v Evropské unii.

c) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

d) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  

e) Vyřizování stížností zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Vaši elektronickou adresu.

f) Společnost BRANDBQ není ve vztahu k Vám vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

VII VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Pokud nabýváte Zboží jako spotřebitel, můžete od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu za níže uvedených podmínek. Pamatujte, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy: 

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

2. Od smlouvy o prodeji Zboží v Obchodě můžete odstoupit na základě občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí Zboží, naše společnost BRANDBQ Vám však umožňuje odstoupit od kupní smlouvy za stejných podmínek ve lhůtě do 30 dnů od převzetí Zboží. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

3. Své právo na odstoupení od smlouvy můžete uplatnit zejména následujícím způsobem:

a) informovat nás o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adrese Obchodu;

b) můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který pro tento účel zpřístupňujeme na internetových stránkách Obchodu, není to však povinné – postačí, když od Vás obdržíme jednoznačnou zprávu, že jste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy na konkrétní Zboží;

c) pokud na e-mailovou adresu obchodu zašlete prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, neprodleně potvrdíme přijetí takového prohlášení ve zpětné zprávě zaslané na Vaši e-mailovou adresu;

d) lhůtu pro odstoupení od smlouvy dodržíte, pokud před uplynutím této lhůty odešlete zásilku poštou nebo nám zašlete e-mail s oznámením o odstoupení od smlouvy;

e) Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy, odešlete na adresu:

DPD CZ s.r.o. Wearmedicine.cz
Orlovská 162/803,
713 00 Ostrava-Heřmanice

s poznámkou "MEDICINE.CZ - VRÁCENÍ"

4. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy Zboží:

a) budete zavázáni k vrácení Zboží ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a k úhradě nákladů na odeslání Zboží na naši adresu,

b) platby, které jsme od Vás obdrželi, Vám vrátíme neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na doručení Vám uhradíme v případě, že vracíte veškeré Zboží zakoupené v rámci jedné objednávky, avšak kromě dodatečných nákladů vyplývající z Vámi zvoleného způsobu doručení , který je jiný než nejlevnější běžný způsob doručení v souladu s těmito Podmínkami. Můžeme pozdržet vrácení platby, dokud od Vás neobdržíme vrácené Zboží nebo dokud nám nezašlete doklad prokazující vrácení tohoto Zboží – podle toho, co nastane dříve,

c) vrácení peněz provedeme stejným způsobem, který jste použili k provedení platby, pokud nesouhlasíte s vrácením peněz jiným způsobem – v žádném případě Vám nevzniknou žádné další náklady na vrácení zaplacených částek.

5. Vezměte však prosím na vědomí, že nesete právní odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty vráceného Zboží v důsledku používání Zboží jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zakoupeného Zboží.

 

VIII INFORMACE O ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

1. Prostřednictvím Obchodu BRANDBQ poskytuje společnost zákazníkům elektronicky následující služby:

a) umožnění uzavírání kupních smluv Zboží online v Obchodě v souladu s Podmínkami,

b) umožnění vytvoření účtu Zákazníka v Obchodě a využívání jeho funkcí.

2. Jste oprávněni odstoupit od smluv o prodeji Zboží uzavřených v Obchodě za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a Podmínkami.

3. V případě služby vedení účtu máte právo odstoupit od služby do 30 dnů od data zřízení účtu. Bez ohledu na to máte také právo kdykoli požádat o zrušení svého účtu v Obchodě. Obě práva můžete uplatnit tak, že nám zašlete informace o svém rozhodnutí e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu: Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (Polsko).

4. Abyste mohli využívat služeb Obchodu v souladu s jeho funkcemi, potřebujete:

a) přístup k internetu,

b) pomocí typického webového prohlížeče, jako je Chrome, Safari, Opera, FireFox nebo podobný,

c) e-mailové účty.

5. Stížnost na služby poskytované společností BRANDBQ můžete podat zasláním e-mailu na adresu zákaznického servisu [email protected] nebo telefonicky na zákaznický servis. Při podávání reklamace popište, čeho se týká, a sdělte nám svá očekávání ohledně způsobu, jakým by měla být vyřízena. Vaši žádost zpracujeme co nejdříve a v každém případě obdržíte odpověď do 14 dnů od obdržení žádosti. 

 

IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Před uzavřením smlouvy o prodeji výrobků v Oobchodě byste se měli seznámit s těmito Podmínkami a přijmout je. Při každé objednávce Vám dáváme možnost přečíst si Podmínky. O změnách Podmínek Vás budeme informovat e-mailem, pokud máte v Obchodě účet. Pokud s plánovanými změnami nesouhlasíte, můžete kdykoli požádat o vymazání svého účtu v Obchodě.

2. Na prodej výrobků v Obchodě se vztahují zákony České republiky. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Smlouva je archivována společností BRANDBQ v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

3. V záležitostech neupravených těmito Podmínkami se řídíme příslušnými ustanoveními českého práva.

4. Podmínky můžeme změnit například v těchto případech:

a) změna zákona nebo jeho výkladu ze strany příslušných orgánů nebo v důsledku soudních rozhodnutí, jakož i vysvětlení, výkladů nebo doporučení vydaných příslušnými státními orgány, pokud to souvisí s ustanoveními Podmínek,

b) změna způsobu, jakým poskytujeme služby, na které se vztahují tyto Podmínky, která může být způsobena technickými a technologickými důvody, bezpečnostními hledisky, potřebou zlepšit provoz Obchodu nebo kvalitu námi poskytovaných služeb,

c) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb podle těchto podmínek zavedením nových funkcí nebo služeb, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb,

d) změna způsobu platby nebo odeslání,

e) potřeba zavedení redakčních změn.

5. Změny Podmínek se vztahují na smlouvy o prodeji zboží v Obchodě uzavřené po vstupu těchto změn v platnost.

 

Vydáno (17.05.2023)

Obchodní podmínky PDF