logo MED

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WEARMEDICINE.CZ

 

 

1. DEFINICE

1.1. Administrátor nebo Brandbq – Brandbq sp. z o.o. se sídlem v Krakově (31-564), Aleja Pokoju 18, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Krakov-Śródmieście v Krakově, XI obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377.

1.2. Osobní  údaje – informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné prostřednictvím jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP adresy zařízení, údajů o poloze, online identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

1.3.  Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů a  používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií na webových stránkách.

1.4. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1.5. Webová stránka  – webová stránka provozovaná Správcem v doméně https://wearmedicine.cz/, dostupná prostřednictvím webových prohlížečů.

1.6. Obchod – internetový obchod značky Léčiva dostupný prostřednictvím Webové stránky, jehož prostřednictvím společnost Brandbq prodává zboží na dálku.

1.7. Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky nebo používá jednu nebo více služeb nebo funkcí popsaných v zásadách.

1.8. Zařízení – znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Webové stránky.
 

2. OBECNÉ INFORMACE

2.1. V souvislosti s vaším používáním webových stránek shromažďujeme údaje potřebné k poskytování nabízených služeb, jakož i informace o vaší aktivitě na webových stránkách. V tomto ohledu jsme správcem vašich osobních údajů a přikládáme velký význam jejich odpovídající ochraně. Dbáme na to, aby naše procesy zpracování údajů byly v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s GDPR. Naším cílem je umožnit vám získat úplné informace o zpracování vašich osobních údajů a poskytnout vám nástroje, které vám umožní uplatnit vaše práva. Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

2.2. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem a zajišťujeme, aby byly i nadále aktuální a správné. Proto vám můžeme čas od času připomenout, abyste je aktualizovali zasláním zprávy na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli, nebo zobrazením příslušné zprávy na webových stránkách po přihlášení k vašemu účtu.
 

3. JAK MOHU KONTAKTOVAT ADMINISTRÁTORA A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

3.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů námi nebo chcete-li uplatnit svá práva, napište přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected] nebo  na adresu našeho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków) nebo použijte kontaktní formulář. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Natalia Zawadzka.
 

4. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1. Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás, abychom mohli řádně vykonávat naše služby a hladké fungování našich webových stránek. Své údaje nám poskytujete především prostřednictvím vyhrazených formulářů, když nakupujete v našem obchodě, provozujete na základě Pravidel obchodu, přihlašujete se k odběru našeho newsletteru nebo nás kontaktujete, např. pomocí kontaktního formuláře. Vaše údaje získáváme také tehdy, když používáte jiné služby dostupné na webových stránkách, např. když procházíte produkty nabízené v obchodě.    
 

5. JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

5.1. Je na vás, abyste se rozhodli, zda a jaké osobní údaje nám poskytnete – to není povinné. Nezapomeňte však, že v některých případech je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro řádné plnění služeb, které nabízíme, nebo určuje uzavření a plnění smlouvy, které podrobně popisujeme níže.
 

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

6.1. Pokud používáte webové stránky a nejste registrovaným uživatelem (tj. nemáte účet na webových stránkách), zpracováváme vaše osobní údaje (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií):

6.1.1.  za účelem poskytování služeb elektronicky v rámci poskytování obsahu shromážděného na webových stránkách  – pak je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

6.1.2. pro analytické a statistické účely – pak je právním základem pro zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz činnosti Uživatelů,  jakož i jejich preference za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb;

6.1.3. za účelem stanovení a uplatňování nároků nebo obrany proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a ekonomických zájmů;

6.1.4. pro marketingové účely Správce a dalších subjektů, zejména v souvislosti s prezentací behaviorální reklamy – pravidla pro zpracování Osobních údajů pro marketingové účely jsou popsána v sekci MARKETING.

6.2. Vaše aktivita na webových stránkách, včetně vašich osobních údajů, je zaznamenána v systémových protokolech (speciální počítačový program používaný k ukládání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a činnostech, které se týkají IT systému používaného k poskytování našich služeb). Informace shromážděné v protokolech jsou zpracovávány především pro účely související s poskytováním služeb. Zpracováváme je také pro technické a administrativní účely, pro účely zajištění bezpečnosti IT systému a správy tohoto systému, jakož i pro analytické a statistické účely – v tomto ohledu je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).      

REGISTRACE A VEDENÍ ÚČTU

6.3. Osoby, které se zaregistrují na webových stránkách, jsou požádány o poskytnutí údajů nezbytných k vytvoření a provozování účtu. Za účelem usnadnění služby můžete poskytnout další údaje, a tím souhlasit s jejich zpracováním. Tyto údaje mohou být kdykoli vymazány. Poskytnutí údajů označených jako povinné je vyžadováno pro zřízení a provoz účtu a pokud tak neučiníte, nebude možné vytvořit účet. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

6.4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

6.4.1. za účelem  poskytování služeb souvisejících s vedením a vedením účtu na Webových stránkách  – právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v rozsahu nepovinných údajů – právním základem pro zpracování je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

6.4.2. pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),  spočívající v provádění analýz aktivity Uživatelů na Webových stránkách a způsobu používání účtu, jakož i preferencí Uživatelů  za účelem zlepšení používaných funkcí;

6.4.3. za účelem stanovení a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a ekonomických zájmů;

6.4.4. pro marketingové účely Správce a dalších subjektů – pravidla zpracování Osobních údajů pro marketingové účely jsou popsána v sekci MARKETING.

6.5. Můžete se také přihlásit ke svému účtu na webových stránkách prostřednictvím sociální sítě Facebook. V takovém případě webová stránka stáhne z vašeho účtu v rámci sociální sítě pouze údaje nezbytné k registraci a provozování účtu. Rozsah vašich údajů, ke kterým získáme přístup, bude uveden ve zprávě zobrazené spolu s žádostí o další přihlášení. Pokračování v přihlašování bude znamenat přenos uvedených údajů na naše webové stránky. Facebook si vaši volbu zapamatuje a pokud se znovu přihlásíte přes tento portál, zpráva se již nezobrazí. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování údajů portálem, jakož i souvisejících právech a možnostech konfigurace pro ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

6.5.1.  Můžete se také přihlásit ke svému účtu na webových stránkách prostřednictvím svého AppleID. V takovém případě bude služba stahovat z vašeho účtu v rámci služby Apple pouze data nezbytná k registraci a provozování účtu. Rozsah vašich údajů, ke kterým získáme přístup, bude uveden ve zprávě zobrazené spolu s žádostí o další přihlášení. Pokračování v přihlašování bude znamenat přenos uvedených údajů na naše webové stránky. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování údajů společností Apple Inc., jakož i o souvisejících právech a možnostech konfigurace na ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple. 

6.5.2. Ke svému účtu ve Službě se můžete přihlásit také prostřednictvím svého účtu Google. V takovém případě služba stáhne z vašeho účtu jako součást vašeho účtu Google pouze údaje potřebné k registraci a provozování účtu. Rozsah vašich údajů, ke kterým získáme přístup, bude uveden ve zprávě zobrazené spolu s žádostí o další přihlášení. Pokračování v přihlašování bude znamenat přenos uvedených údajů na naše webové stránky. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování údajů společností Google Inc., jakož i o souvisejících právech a možnostech konfigurace na ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. 

6.6. Pokud Uživatel zveřejní na Webové stránce jakékoli Osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy), může tak učinit pouze za podmínky, že nebudou porušeny právní předpisy a osobnostní práva těchto osob.

ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

 6.7. Zadání objednávky zboží nebo služeb, které nabízíme, zahrnuje zpracování vašich osobních údajů. Poskytnutí údajů označených jako povinné je vyžadováno pro přijetí a vyřízení objednávky a neposkytnutí tohoto požadavku má za následek nesplnění objednávky. Poskytnutí dalších údajů je volitelné.

6.8. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:  

6.8.1. za účelem splnění objednávky – právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
v rozsahu nepovinných údajů je právním základem pro zpracování Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);  

6.8.2.  za účelem plnění zákonných povinností Správce, vyplývajících zejména z daňových předpisů a účetních předpisů  – právním základem pro zpracování je právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

6.8.3. pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivity Uživatelů na Webové stránce,  jakož i nákupní preference uživatelů za účelem zlepšení používaných funkcí;

6.8.4. za účelem stanovení a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a ekonomických zájmů.

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.9. Vaše podání stížnosti nebo vrácení zahrnuje zpracování vašich osobních údajů. Poskytnutí údajů ve formuláři stížnosti není povinné, ale nezbytné pro řádné posouzení stížnosti. Poskytnutí údajů v reklamačním formuláři není povinné, ale nezbytné pro účinné odstoupení od smlouvy.

6.10. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány:  

6.10.1. za účelem posouzení reklamace – právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je povinnost Správce vyplývající ze zákona o odpovědnosti za nesoulad zboží se smlouvou (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

6.10.2. za účelem vyřízení vrácení – právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je  
 povinnost Správce vyplývající z spotřebitelského práva  (  Článek 6 odstavec 1 písm. c) GDPR), pokud je základem pro vrácení ustanovení o právu odstoupit od smlouvy nebo nezbytnosti zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pokud je základem pro vrácení zboží předpisy našeho obchodu;


6.10.3. za účelem plnění dalších zákonných povinností správce, vyplývajících zejména z daňových předpisů a účetních předpisů – právním základem pro zpracování je právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);  

6.10.4. pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivity Uživatelů na Webových stránkách, jakož i nákupních preferencí Uživatelů za účelem zlepšení používaných funkcí;

6.10.5.  za účelem stanovení a uplatňování nároků nebo obhajoby proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv a ekonomických zájmů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

6.11. Poskytujeme možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a odpovědět na váš dotaz. Poskytnutí údajů označených jako povinné je vyžadováno pro přijetí a vyřízení dotazu a jejich neposkytnutí má za následek neschopnost vyřídit. Poskytnutí dalších údajů (např. v obsahu dotazu) je dobrovolné.

6.12. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:  

6.12.1. za účelem identifikace a vyřízení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím poskytnutého formuláře – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v potřebě vyřešit nahlášený případ a vést korespondenci adresovanou jemu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností;

6.12.2. pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v uchovávání statistik dotazů zaslaných Uživateli prostřednictvím Webových stránek za účelem zlepšení jejich funkčnosti. GEOLOKACE

6.13. V rámci používání webových stránek poskytujeme nástroj pro geolokaci vašeho zařízení. Použití této funkce je volitelné a není vyžadováno pro správné používání webových stránek. Údaje o poloze jsou zpracovávány výhradně proto, abyste mohli najít nejbližší místa doručení. Právním základem pro zpracování těchto údajů je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), zpracováváme jej pouze v případě jeho vyjádření. Lokalizační údaje zpracováváme jednorázově, tj. nezpracováváme je nepřetržitě. Souhlas lze kdykoli odvolat zrušením práv webových stránek ve vašem webovém prohlížeči týkajících se přístupu k informacím o poloze. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.
 

7. MARKETING

7.1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat v:  

7.1.1. zobrazování marketingového obsahu odpovídajícího vašim zájmům (behaviorální reklama);

7.1.2. provádění činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickými prostředky a telemarketingové aktivity).  

7.2. Za účelem provádění marketingových aktivit používáme v některých případech profilování. To znamená, že prostřednictvím automatizovaného zpracování údajů vyhodnocujeme vybrané faktory o vás, abychom mohli analyzovat vaše chování nebo vytvořit prognózu do budoucna. To vám umožní lépe přizpůsobit zobrazený obsah vašim individuálním preferencím a zájmům.

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

7.3. Společně s našimi důvěryhodnými partnery zpracováváme vaše osobní údaje, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti s cílením na vás behaviorální reklamou (tj. reklamou, která je přizpůsobena vašim preferencím). Zpracování osobních údajů pak zahrnuje také profilování, ale jeho důsledkem je pouze zobrazení reklamy na míru založené na vašich osobních údajích získaných námi a našimi partnery.    

7.4. Seznam důvěryhodných partnerů Správce naleznete níže v kapitole "Informace o používání cookies" v záložce "Naši partneři".

PŘÍMÝ MARKETING

7.5. Pokud souhlasíte, můžeme vaše údaje použít k tomu, abychom vám mohli směřovat marketingový obsah prostřednictvím různých kanálů, tj. prostřednictvím e-mailu (ve formě newsletteru), prostřednictvím MMS / SMS. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v souvislosti s Vaším souhlasem, spočívající v marketingu nabízeného zboží a služeb. Takové kroky podnikneme pouze v případě, že jste udělili svůj souhlas, který můžete kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz, který zasíláme v každém e-mailu obsahujícím obchodní informace, kontaktováním nás na následující e-mailové adrese: [email protected] nebo pomocí kontaktního formuláře. Odvolání souhlasu nemá vliv na správnost zpracování údajů v době před jeho odvoláním.

7.6. Můžeme také provádět přímý marketing tradiční poštou na poštovní adresu, kterou jste poskytli. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v marketingu nabízeného zboží a služeb. Proti zpracování vašich údajů za tímto účelem můžete kdykoli vznést námitku. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit tak, že nás kontaktujete na následující e-mailové adrese: [email protected] nebo pomocí kontaktního formuláře.

VLASTNÍ SEZNAMY ZÁKAZNÍKŮ GOOGLE ADS

7.7. Marketing produktů a služeb, které nabízíme, může probíhat pomocí nástroje pro vlastní seznamy zákazníků Google Ads. Vlastní seznamy zákazníků Google Ads jsou nástrojem, který administrátorovi umožňuje načíst do nástrojů Google hašovanou databázi e-mailových adres (seznam zákazníků) za účelem kontroly, zda byly ve službách Google vytvořeny uživatelské účty používající stejné e-mailové adresy (např. YouTube, Gmail a další). Pokud je potvrzena shoda e-mailových adres, mohou uživatelé Google po přihlášení vidět reklamy administrátora. Informace o zobrazení inzerátů podle pevného seznamu zákazníků naleznete na odkazu: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263 visačky.

7.8. Pro zvýšení přesnosti měření účinnosti našich marketingových aktivit pomocí výše popsané shody zákazníků Google Ads budeme využívat také nástroj poskytovaný společností Google v podobě tzv. "rozšířené konverze". Tento nástroj umožňuje Správci zvýšit přesnost měření konverze (tj. nákupu zboží na webových stránkách Obchodu v důsledku přesměrování z jiné webové stránky). Za účelem jeho využití načítáme konverzní údaje z webových stránek Obchodu v zašifrované podobě (včetně údajů v rozsahu e-mailových adres) způsobem zajišťujícím ochranu soukromí, tj. pomocí jednosměrného šifrovacího algoritmu. Informace o rozšířených konverzích naleznete na tomto odkazu: Rozšířené konverze - Google Ads - Nápověda.

VLASTNÍ OKRUH UŽIVATELŮ NA FACEBOOKU

7.9. Produkty a služby, které nabízíme, mohou být nabízeny pomocí nástroje Facebook Custom Audience. Facebook Custom Audience je nástroj, který umožňuje správci načíst hashovanou databázi e-mailových adres do nástrojů Facebooku za účelem kontroly, zda byly na platformě Facebook vytvořeny uživatelské účty pomocí stejných e-mailových adres. Pokud je shoda e-mailových adres potvrzena, mohou uživatelé Facebooku po přihlášení vidět reklamy správce. Další informace o vlastních okruzích uživatelů najdete tady: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494
 

8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

8.1. Zpracováváme osobní údaje návštěvníků našich profilů na sociálních médiích (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, TikTok, Giphy). Informace o zpracování osobních údajů v tomto ohledu naleznete v našich Zásadách transparentnosti.

  

9. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

CO JSOU SOUBORY COOKIE?

9.1. Cookies jsou malé textové soubory ukládané a ukládané na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá webové stránky. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek – např. tím, že si pamatují návštěvy uživatele a jeho aktivity. Soubory cookie, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Tímto způsobem zejména není možné, aby se viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware dostaly do zařízení uživatelů. Tyto soubory vám umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit provoz webových stránek individuálně každému uživateli.

TYPY COOKIES POUŽÍVANÉ SPRÁVCEM

9.2. Používáme následující typy  souborů cookie:

9.2.1 Požadované soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Díky těmto souborům může Správce zajistit, aby takové činnosti, jako je např. provedení objednávky Uživatele, "zapamatování" přihlášeného Uživatele na Webové stránce po přechodu na jinou stránku nebo automatické vyplnění údajů o adrese během nákupu, byly prováděny bezpečným způsobem. Blokování těchto cookies v prohlížeči uživatele může mít za následek nesprávné fungování webových stránek. Tyto cookies jsou povinné a není možné je deaktivovat.

Konkrétní účely používání technických cookies:

a) zajištění bezpečnosti a spolehlivosti webových stránek; b) zavedení procesů nezbytných k zajištění plné funkčnosti webových stránek, včetně m.in.:

  • přizpůsobení obsahu webových stránek s cílem poskytnout uživateli možnost plného využití funkcí, které jsou k dispozici, a optimalizovat používání webových stránek webových stránek. Tyto soubory umožňují zejména rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a správně mu zobrazit webové stránky;
  • správné fungování partnerského programu, zejména umožnění ověření zdrojů přesměrování Uživatelů na Webové stránky;
  • umožnění používání funkcí "Schránka" a "Košík" na Webových stránkách.

9.2.2. Analytické cookies používá Správce jak k analýze chování Uživatelů na Webových stránkách pro obchodní účely, tak k pochopení toho, jak Uživatelé používají Webové stránky. To vám umožní určit, které funkce je třeba zlepšit nebo aktualizovat. Informace získané Správcem prostřednictvím analytických cookies jsou anonymní – na jejich základě není Správce schopen identifikovat Uživatele, od kterého byly informace získány.

9.2.3. Personalizační soubory cookie umožňují analýzu chování uživatelů na webových stránkách a jejich nákupních preferencí, což umožňuje uživatelům poskytovat personalizované návrhy produktů, provádět změny v rámci funkčnosti webových stránek  a zveřejňovat sponzorovaný obsah. Údaje získané prostřednictvím těchto souborů cookie mohou být také použity ke zlepšení stávajících systémů a softwaru a k vývoji nových řešení a funkcí.

9.2.4. Reklamní cookies umožňují Správci přizpůsobit zobrazované reklamy preferencím a zájmům Uživatelů, tj. nasměrovat na Uživatele tzv. behaviorální reklamu. Subjekty spolupracující se Správcem, jako jsou provozovatelé Facebooku, budou moci s jejich pomocí správně upravit zobrazovaný reklamní obsah tak, aby byl přizpůsoben preferencím Uživatele.
 

DOBA ULOŽENÍ COOKIES

9.3. Výše popsané soubory cookie lze rozdělit do dvou typů z důvodu doby jejich uchovávání:

9.3.1. Soubory cookie relace  jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do ukončení relace prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení.   

9.3.2. Trvalé soubory cookie jsou  uloženy v zařízení, dokud nejsou vymazány. Ukončením relace prohlížeče nebo vypnutím zařízení je neodstraníte. Pokud uživatel trvalé soubory cookie ze svého zařízení nevymaže, budou uloženy po dobu až 60 dnů po jejich zadání.    

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

9.4. Pro správné fungování webových stránek jsou nezbytné pouze požadované soubory cookie. U jiných typů souborů cookie můžete souhlasit s jejich použitím, ale není to povinné. Naše používání analytických, personalizačních a reklamních souborů cookie můžete spravovat udělením nebo odvoláním souhlasu s jejich použitím. Máte možnost kdykoli spravovat souhlasy pro jednotlivé typy souborů cookie pomocí panelu, který poskytujeme. Vyvolání panelu je možné prostřednictvím záložky "Vaše cookies" umístěné v zápatí Webových stránek.

NAŠI PARTNEŘI

9.5. Některé soubory cookie umísťují na webové stránky externí subjekty – partneři, kteří s námi spolupracují. Aktuální seznam partnerů, se kterými spolupracujeme v rámci používání cookies, spolu s kategorií cookies, které umísťují, naleznete v tabulce níže. Podrobné informace v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného partnera.

PartnerKategorieŽivotnosť cookies
Google Analyticsanalytik60 dní
mPulseanalytik60 dní
Expert Senderanalytik60 dní
Hotjar  analytik60 dní
Facebook  marketing60 dní
Braze personalizace60 dní

    

10. KOMU PŘEDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

10.1. Vaše osobní údaje můžeme předávat subjektům, se kterými spolupracujeme při realizaci námi poskytovaných služeb.

10.2. V závislosti na způsobu doručení zakoupeného zboží, který si zvolíte, předáme vaše údaje nezbytné pro doručení jednomu ze subjektů, se kterými spolupracujeme v rozsahu dodávky.

10.3. V závislosti na způsobu platby, který si pro zakoupené zboží zvolíte, předáme vaše údaje nezbytné pro inkaso nebo platbu jednomu ze subjektů, se kterými spolupracujeme v oblasti zpracování plateb.

10.4. Pokud souhlasíte se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste poskytli, předáme vaše údaje subjektům poskytujícím komerční služby zasílání informací naším jménem, tj. zejména společnosti ExpertSender S.A.   

10.5. Kromě toho budou vaše údaje předány subjektům, které naším jménem zpracovávají osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro hostování webových stránek obchodu, zejména 3S Data Center S.A

10.6. Abychom zajistili provoz webových stránek obchodu a prodejní proces, předáme vaše údaje také společnosti Answear.com S.A.

10.7. Vaše osobní údaje můžeme také předávat dalším subjektům, se kterými navážeme spolupráci, včetně právních a daňových poradců, jakož i těm, které poskytují účetní, IT, logistické a marketingové služby.

10.8. Máme také právo zveřejnit vybrané informace o našich uživatelích příslušným orgánům nebo třetím stranám, které tyto informace požadují na vhodném právním základě a v souladu s platnými právními předpisy.

  

11. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

11.1. Doba zpracování údajů z naší strany závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání služby nebo objednávky, dokud není odvolán souhlas nebo není vznesena účinná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce.   

11.2. Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro stanovení a uplatnění nároků nebo obranu proti nárokům, a po uplynutí této doby pouze v případě a v rozsahu požadovaném zákonem. Po skončení doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány nebo anonymizovány.

  

12. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

12.1. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů námi máte následující práva:

12.1.1. právo na informace o zpracování osobních údajů  – na tomto základě vám správce poskytuje informace o zpracování vašich osobních údajů, včetně zejména účelů a právních důvodů zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektům, kterým jsou zpřístupněny, a plánovaného data výmazu údajů;

12.1.2. právo získat kopii údajů – na  tomto základě vám Správce poskytne kopii jím zpracovávaných Osobních údajů;

12.1.3. právo na opravu – Správce je povinen odstranit případné nesrovnalosti nebo chyby ve zpracovávaných Osobních údajích a doplnit je, pokud jsou neúplné; |

12.1.4. právo na výmaz údajů – na tomto základě můžete požádat o vymazání údajů, jejichž zpracování již není nezbytné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny;

12.1.5. právo na omezení zpracování  – v případě takové žádosti Správce přestane provádět operace s Vašimi osobními údaji – s výjimkou operací, s nimiž jste souhlasili, a ukládání údajů v souladu s přijatými pravidly uchovávání – nebo dokud důvody pro omezení nepominou  zpracování údajů (např. bude vydáno rozhodnutí dozorového úřadu o povolení dalšího zpracování údajů);

12.1.6. právo na přenos údajů –  na tomto základě – v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem – Správce vydává Vámi poskytnuté údaje ve formátu, který umožňuje čtení údajů počítačem. Je také možné požádat o předání těchto údajů jinému subjektu, pokud v tomto ohledu existují technické možnosti jak na straně Správce, tak na straně Váš;

12.1.7. právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely – můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů pro marketingové účely, aniž byste museli takovou námitku zdůvodňovat;

 12.1.8. právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů – můžete  kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě oprávněného zájmu správce (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku); námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění;

12.1.9. Právo odvolat souhlas  – pokud jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním;    

12.1.10. právo podat stížnost – pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů jsou porušena ustanovení GDPR nebo jiná ustanovení o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u orgánu dohlížejícího na zpracování osobních údajů, který je příslušný podle místa vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. V Polsku je dozorovým úřadem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (Stawki 2, 00-193 Varšava).

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S VÝKONEM PRÁV

12.2. Některá z výše uvedených práv můžete uplatnit sami. Pokud máte účet v obchodě, máte vždy přístup ke svým osobním údajům a můžete je opravit a aktualizovat. Svůj účet Store můžete také odstranit sami.    

12.3. Žádost týkající se všech výše uvedených práv můžete podat kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: [email protected] nebo na adrese našeho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov) a také pomocí našeho kontaktního formuláře. Svůj účet Store můžete také smazat sami.  

12.4. Budeme se snažit splnit vaši žádost co nejdříve a odpovědět na vaše dotazy týkající se zpracování vašich údajů. Odpověď obdržíte do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Pokud se ukáže, že vzhledem ke komplikovanosti žádosti nebo počtu žádostí, které jsme obdrželi, nejsme schopni vám poskytnout informace o opatřeních přijatých v této lhůtě – budeme vás informovat o jejím prodloužení.   

12.5. Máme-li pochybnosti o tom, zda podáváte konkrétní požadavek, můžeme vám položit několik dalších otázek k ověření vaší totožnosti. Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale jejich neposkytnutí bude mít za následek odmítnutí vyhovět požadavku. Můžeme také potřebovat další informace, abychom zjistili přesný obsah vašeho požadavku.    

12.6. Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím zástupce (např. rodinného příslušníka). Z důvodů zabezpečení údajů doporučujeme použít plnou moc ve formě ověřené notářem nebo oprávněným právním poradcem nebo advokátem, což urychlí ověření pravosti žádosti.

12.7. Pokud je nám žádost adresována elektronicky, odpovíme stejnou formou, pokud žadatel nepožádá o jinou formu odpovědi. V ostatních případech odpovíme písemně. Pokud lhůta pro vyplnění žádosti znemožňuje písemnou odpověď a rozsah námi zpracovávaných údajů uchazeče umožňuje elektronický kontakt, odpovíme elektronicky.

12.8. Uchováváme informace týkající se žádosti a osoby, která žádost podala, abychom zajistili splnění a stanovili, obhajovali nebo uplatňovali nároky subjektů údajů. Rejstřík žádostí je veden tak, aby byla zajištěna integrita a důvěrnost údajů, které obsahuje.

  

13. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Aktuální verze zásad byla přijata a je účinná od 29.04.2024ř.

Ochrany osobních údajů