logo MED

Informace ohledně odstoupení od kupní smlouvy

Bez obav, máte až 30 dní na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu.

Zakoupené zboží zašlete v této lhůtě zpět společně s prohlášením o odstoupení od smlouvy (dokladem o vrácení zboží) na adresu: 
DPD CZ s.r.o. Wearmedicine.cz
Orlovská 162/803,
713 00 Ostrava-Heřmanice
s poznámkou "MEDICINE.CZ - VRÁCENÍ"

e-mail: [email protected]

Pokud není možné vrátit zboží společně s prohlášením o odstoupení od smlouvy do 30 dnů, informujte nás o odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou – výše uvedená adresa – nebo e-mailem na adresu: [email protected]). Zboží na vrácení nám odešlete do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený k zásilce, není to však povinné. Můžete také vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na naší webové stránce nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení e-mailem. Pokud využijete této možnosti, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvalém médiu (například e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby za zboží, které jsme od vás přijali. Náklady na doručení se vám vrátí po vrácení všech objednaných produktů. Pokud se rozhodnete si některý z produktů ponechat, vrátíme vám platby za vrácené zboží, ale náklady na doručení produktů k vám z objednávky, ze které nevrátíte všechny produkty, se nevracejí. Dlužnou částku vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit si právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nerozhodli jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky související s tímto vrácením. Můžeme se zdržet s vrácením peněz, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám nebude poskytnut doklad o odeslání, podle toho, co bude dříve.

Myslete na to, že přímé náklady na vrácení zboží si hradí kupující sám.

Odpovídáte za každé snížení hodnoty produktu v důsledku jeho používání jiným způsobem, než jaký byl potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.